تعمیرگاه: 44324541 ||  فروشگاه: 33980067 

آدرس:
نيايش غرب نرسيده به ميدان شهران خ خياباني انتهاي كوچه اركيده شماره 5 تعميرگاه Benz& BMW مهياري.تلفن:
شماره تماس : 02144324541
موبایل:
همراه مدیریت: 09121861674